All for Joomla All for Webmasters
osmn@mts.rs
032 720 393

Увезивање и функционалност наставничке документације

 

У суботу, 25. новембра 2023. године, у просторијама наше школе, одржан је семинар "Увезивање и функционалност наставничке документације" којем је присуствовало 27 запослених, учитеља, наставника и стручних сарадника. Аутори и реализатори семинара били су Сања Перовановић, професор српског језика и књижевности (Медицинска школа Чачак) и Данијела Ковачевић Микић, мастер филолошких наука (Школска управа Чачак). Програм је реализован током једног дана, вреди 8 сати/бодова стручног усавршавања ван установе и обухвата компетенције К1, К18 и К23.

Теме обухваћене семинаром односиле су се на: овладавање структуром школског програма, годишњег плана рада, оперативног плана, методичке припреме, евиденције о ученичким постигнућима (педагошка документација), портфолија наставника и извештаја о раду наставника и установе. Такође, било је речи о уделу наставничке документације у школској документацији, вези самовредновања, вредновања, развојног планирања и документације наставника, повезаности различитих докумената у раду наставника, анализи конкретних примера из праксе и размена добрих примера. 

АЛБУМ са фотографијама