All for Joomla All for Webmasters
osmn@mts.rs
032 720 393

Упис у први разред за школску 2024/2025.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о упису деце у први разред основне школе на територији општине Горњи Милановац, за школску 2024/2025. годину

 

Упис деце у први разред основне школе, за школску 2024/2025. годину, обављаће се од 1. априла до 31. мaja 2024. године, у времену од 8.00 до 14.00 часова у школама, према месту пребивалишта детета. 

У први разред уписује се свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година (деца рођена у периоду од 1. марта 2017. године до краја фебруара 2018. године).

Изузетно, детету може да се одложи упис у први разред за годину дана, у складу са посебним законом.

Дете које до 1. септембра 2024. године навршава од шест до шест и по година старости може да се упише у први разред, само након провере спремности за полазак у школу коју организује Школа, у складу са Законом.

Дете старије од седам и по година, које због болести или других оправданих разлога није у претходним годинама редовно уписано у први разред, може да упише први или одговарајући разред, на основу претходне провере знања. Претходну проверу знања обавља тим састављен од наставника разредне наставе, педагога и психолога школе, уважавајући стандарде постигнућа и ценећи најбољи интерес детета.

Приликом уписа није потребно да прилажете документа, јер ће их школе прибавити по службеној дужности:

  • Извод из матичне књиге рођених,
  • Уверење о пребивалишту,
  • Уверење о похађању припремног предшколског програма,
  • Потврду о обављеном лекарском прегледу – лекарско уверење.

 

Мрежа школа (уписно подручје ОШ "Момчило Настасијевић)

За све информације обратите се на телефоне: 720 393,   064 811 80 30   и   064 811 80 31

 Упис детета у први разред можете обавити и преко портала еУправа (клик на банер)

e uprava

СВИМ ПРВАЦИМА И ЊИХОВИМ РОДИТЕЉИМА

ЧЕСТИТАМО УПИС У ШКОЛУ И ЖЕЛИМО ПУНО УСПЕХА!

Упис првака са подручја које не припада школи

 

Према одредбама Закона о основном образовању и васпитању (члан 55) дата је могућност школи да упише и дете са подручја друге школе, на основу захтева родитеља, односно другог законског заступника.

Родитељ, односно други законски заступник може да изабере школу у коју ће да упише дете подношењем захтева изабраној школи најкасније до 1. фебруара текуће календарске године у којој се врши упис.

Школа је дужна да обавести родитеља, односно другог законског заступника о одлуци по његовом захтеву за упис детета ван подручја школе до 30. априла текуће календарске године у којој се врши упис, након сагледавања расположивих капацитета, а у складу са просторним, кадровским и финансијским могућностима школе.

Захтев се предаје секретару школе.

 

- Мрежа школа (уписно подручје ОШ "Момчило Настасијевић)

- Захтев за упис у 1. разред - преузми (pdf), преузми (doc)

За све информације обратите се на телефоне: 032 720 393,  064 811 80 30  и  064 811 80 31

Упис у први разред за школску 2023/2024.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о упису деце у први разред основне школе на територији општине Горњи Милановац, за школску 2023/2024. годину

 

Упис деце у први разред основне школе, за школску 2023/2024. годину, обављаће се од 1. априла до 31. мaja 2023. године, у времену од 8.00 до 14.00 часова у школама, према месту пребивалишта детета.

У први разред уписује се свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година (деца рођена у периоду од 1. марта 2016. године до краја фебруара 2017. године).

Изузетно, детету може да се одложи упис у први разред за годину дана, у складу са посебним законом.

Дете које до 1. септембра 2023. године навршава од шест до шест и по година старости може да се упише у први разред, само након провере спремности за полазак у школу коју организује Школа, у складу са Законом.

Дете старије од седам и по година, које због болести или других оправданих разлога није у претходним годинама редовно уписано у први разред, може да упише први или одговарајући разред, на основу претходне провере знања. Претходну проверу знања обавља тим састављен од наставника разредне наставе, педагога и психолога школе, уважавајући стандарде постигнућа и ценећи најбољи интерес детета.

Приликом уписа није потребно да прилажете документа, јер ће их школе прибавити по службеној дужности:

  • Извод из матичне књиге рођених,
  • Уверење о пребивалишту,
  • Уверење о похађању припремног предшколског програма,
  • Потврду о обављеном лекарском прегледу – лекарско уверење.

 

- Мрежа школа (уписно подручје ОШ "Момчило Настасијевић)

- Захтев за упис у 1. разред (за децу ван уписног подручја школе) - преузми 

 

За све информације обратите се на телефоне: 720-393,   064 811 80 30   и   064 811 80 31

 Упис детета у први разред можете обавити и преко портала еУправа, а у наставку погледајте упутство.

e uprava

СВИМ ПРВАЦИМА И ЊИХОВИМ РОДИТЕЉИМА

ЧЕСТИТАМО УПИС У ШКОЛУ И ЖЕЛИМО ПУНО УСПЕХА!