All for Joomla All for Webmasters
osmn@mts.rs
032 720 393

Пример дневних активности у целодневној настави

7.00-8.00 - Долазак деце у школу (гледање цртаних филмова, играње играчкама, друштвеним играма, цртање...)

8.00-8.15 - Јутарња гимнастика

8.15-9.00 - Српски језик

9.00-9.20 - Ужина и одмор

9.20-10.05 - Израда домаћих задатака из српског језика или вежбање и утврђивање наученог градива (игре кроз наставне садржаје)

10.05-10.20 - Одмор

10.20-11.05 - Свет око нас

11.10-11.50 - Час одељењског старешине

11.50-12.00 - Припрема за ручак

12.00-12.20 - Ручак

12.20-12.55 - Боравак у природи, одмор и играње у школском дворишту, шетње до ближих дестинација у граду (време проведено напољу варира у зависности од временских услова и планираних  дневних садржаја)

13.00-13.45 - Математика

13.45-14.25 - Израда домаћих задатака из математике или вежбање и утврђивање наученог градива (математичке игре)

14.30-15.15 - Физичко васпитање

15.15-16.00 - Слободно време и одлазак кући

 

„Целодневна настава и продужени боравак – будућност наше школе“

 

„Целодневна настава и продужени боравак – будућност наше школе“ је семинар чији су аутори наше колегинице, стручна сарадница и професори разредне наставе ОШ „Момчило Настасијевић“: Драгана Матовић, дипл. психолог, стручни сарадник, Драгана Никитовић, професор разредне наставе (директор) и Јелена Недељковић, професор разредне наставе. У Каталогу програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2014/2015. и 2015/16. годину, семинар је заведен под бројем 478, компетенцијa: K3.Трајање семинара је један дан (8 бодова).

Поред аутора реализатори семинара су професори разредне наставе ОШ „Момчило Настасијевић“ Јасмина Марковић и Катарина Јовановић, као и Сања Гачановић, дипл. специјални педагог.

Општи циљеви семинара су: унапређивање наставног процеса; повећање компетенција наставног кадра за организовање и рад у продуженом боравку и целодневној настави.

Специфични циљеви семинара су: оспособљавање за примену принципа на којима се заснива рад целодневне наставе и продуженог боравка;оспособљавање за планирање и организовање целодневне наставе и продуженог боравка; оспособљавање за реализацију наставе и свих предвиђених активности; оспособљавање наставног кадра за примену модела хоризонталне едукације (учења) у функцији професионалног развоја запослених.

Теме програма: Целодневна настава; Продужени боравак; Предности целодневне наставе; Слободне активности; Решавање проблемских ситуација; Игре и играчке.