All for Joomla All for Webmasters
osmn@mts.rs
032 720 393

Акта школе

 

Статут школе - преузми
Правила понашања у школи - преузми
Правилник о испитима у основној школи - преузми
Правилник о награђивању и похваљивању наставника и запослених - преузми
Правилник о награђивању и похваљивању ученика - преузми
Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика - преузми
Правилник о раду Школског одбора - преузми
Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика - преузми
Правилник о евидентирању и праћењу друштвено-корисног и хуманитарног рада - преузми
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених - преузми 
Правилник о начину евидентирања, заштите и коришћења електронских докумената - преузми
Правилник о канцеларијском и архивском пословању - преузми
Правилник о безбедности и здрављу на раду - преузми
Правилник о организацији и систематизацији послова - преузми
Правилник о употреби мобилног телефона - преузми
Одлука о забрани коришћења мобилних телефона/смарт сатова и сл. уређаја - преузми
Одлука о именовању лица за заштиту података о личности - преузми
План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности - преузми