All for Joomla All for Webmasters
osmn@mts.rs
032 720 393

Електронски портфолио наставника и ученика

 

У среду, 12. јануара 2022. године, у нашој школи је реализован семинар "Електронски портфолио наставника и ученика"Организатор програма је Академија Филиповић д.o.o. из Јагодине, a аутори Ивица Лазаревић, Академија Филиповић д.o.o и Братислав Филиповић, мастер економије, Академија Филиповић д.o.o. Обуку је реализовао Горан Ћујић, Академија Филиповић д.o.o.

Област: општа питања наставе

Компетенција: компетенције за поучавање и учење

Приоритетна област: Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса.

Општи циљеви: Оспособљавање наставника за примену информационих технологија које омогућавају реализацију образовног процеса на даљину и повећавају квалитет наставе.

Специфични циљеви: Оспособљавање учесника програма за коришћење електронског портфолиjа, односно аутоматизовано праћење и евалуацију свог стручног усавршавања и напредовања ученика. Оспособљавање чланова школске управе за аутоматизовано праћење релевантних параметара свеукупног образовног процеса једне школе.

Теме програма: 1. дан - Уводна реч; Значај и улога портфолија наставника и ученика; Веб интернет сервис; И-мејл; Предности електронског портфолија; Веб апликација Електронски портфолио Академије Филиповић; Унос основних података; Унос података о стручном усавршавању наставника; Генерисање извештаја у вези са стручним усавршавањем наставника; Унос података у електронски портфолио ученика; Администрација система; Генерисање извештаја у вези са постигнућима ученика; Завршна реч и евалуација програма.

Број учесника: 22

Трајање програма: дана: 1, бодова: 8