All for Joomla All for Webmasters
osmn@mts.rs
032 720 393

Инклузија од теорије до праксе 2

У четвртак и петак, 27. И 28. августа 2020. године, у нашој школи је реализован семинар Инклузија од теорије до праксе 2. Организатор програма је Центар за образовање и професионални развој из Београда, a аутори Бојан Грујић, дипломирани педагог (Школа креативних вештина, Јагодина) и Слађана Арсић, доктор наука (Висока медицинска школа струковних студија Ћуприја). Реализатори обуке били су Бојан Грујић, дипломирани педагог, Сања Глишовић Костић, наставник информатике.

Приоритетна област семинара: Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)

Општи циљеви семинара: Унапређивање компетенција запослених у образовању за пружање подршке деци из угрожених група у учењу и развоју, применом савремених метода и техника рада

Специфични циљеви семинара: Стицање и проширивање знања о мултисистемском приступу инклузији, правилима и стратегијама рада, према капацитететима и специфичностима сваког детета. Подстицање интердисциплинарног приступа међу члановима тима и развијање партнерских односа са породицом, ради пружања оптималне подршке развоју деце у инклузивном окружењу. Овладавање различитим методама и техникама рада неопходних за креирање подстицајне климе за учење, развој и напредовање деце.

Теме програма:

1. дан - Основни принципи учења и њихова примена у раду са децом. Савремени облици организације наставе као полазна основа рада у инклузивном одељењу. Правила успешне социјалне интеграције у инклузивним оквирима. Интердисциплинарни приступ у осмишљавању плана подршке у раду са децом са развојним потешкоћама. 2. дан - Улога родитеља и породице у изради и спровођењу индивидуално-образовних планова. Модели и начини рада са децом која имају проблеме у понашању. Овладавање стратегијама успешног рада на препознавању и превазилажењу потешкоћа у учењу. Стратегије рада са децом у разреду која имају развојне и здравствене потешкоће.