All for Joomla All for Webmasters
osmn@mts.rs
032 720 393

Обука „Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник"

У понедељак и уторак, 1. и 2. јула 2019. године у ЕТШ "Књаз Милош" одржана је обука наставника „Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала” (број 5212). У обуци је учествовало петнаест учитељица и наставника наше школе. Водитељ обуке била је колегиница Сања Глишовић Костић.

Циљеви ове обуке су практична примена дигиталних уџбеника у наставном процесу која пружа наставнику могућности за реализацију наставе на савремен начин уз интегрисање наставних садржаја, а самим тим и рационалније коришћење времена; упознавање и обука за рад са савременим алатима система за управљање учењем – LMS платформе, као и подстицање наставника на креирање сазнајно активирајућих активности намењених ученицима у дигиталном окружењу.

Сви полазници  после завршене обуке добиће опрему (лаптоп, пројектор и звучнике) која ће им омогућити лакше коришћење дигиталних уџбеника. Пројектом су обухваћени учитељи и наставници који изводе наставу у првом, другом, петом и шестом разреду. У овим разредима се од ове године примењују нови план наставе и учења и за њих су издавачи уџбеника израдили електронске додатке уџбеницима.

 digitalna ucionica obuka 2019

 

 

Програм обуке наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења

Обука наставника разредне наставе и стручних сарадника у основним школама за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења одржана је 11. и 12. маја 2019. године у ОШ „Свети Сава“ у Горњем Милановцу. Планирано је да обука траје три дана тако да два дана буде у непосредном извођењу и један дан онлајн. Програм обуке наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења одобрен је решењем министра број: 153-02-00027/2017-07. Обуку су реализовале др Љиљана Ђуровић, професор разредне наставе у ОШ „Момчило Настасијевић“ у Горњем Милановцу и Марина Павловић, психолог у ОШ „Танаско Рајић“ у Чачку.

Уџбеници у рукама наших учитељица

nacionalni prosvetni savetНационални просветни савет донео је одлуку о избору чланова стручне комисије која врши експертизу рукописа уџбеника и уџбеничких комплета за обавезне наставне предмете и изборне програме у основној и средњој школи. Комисија je изабрала експерте за предмете: математика, српски језик, информатика и рачунарство, техника и технологија, физика, музичка култура, географија, биологија, историја, предмети у разредној настави, грађанско васпитање, енглески језик, немачки језик, руски језик и шпански језик. Међу њима налази се и наша колегиница МА Љиљана Грујић, члан комисије која ће вршити експертизу рукописа уџбеника и уџбеничких комплета у разредној настави.

eduka

Колегиница, др Љиљана Ђуровић, остварила је сарадњу са издавачком кућом Едука из Београда и постала рецензент уџбеника из српског језика Читанка за други разред основне школе, уџбеника Латица по латица - латиница за други разред основне школе и уџбеника Језичке поуке, такође за други разред основне школе.

 

 

Oбука запослених у области предузетништва

У ОШ „Краљ Александар Први“ одржана је обука од јавног интереса: Програм стручног усавршавања - обуке наставника у области развијања предузетничких компетенција код наставника и ученика и стварању услова за реализацију предузетништва у основним школама, одобрен 17.01.2019. године од стране МПНТР под бр. 610-00-02458/2018-07.

Обуци, која ће надаље бити организованa за 3000 наставника из три стотине школа у периоду фебруар - април 2019. године, присуствовале су наше колеге: Драгана Никитовић, Јелена Вујовић, Ивана Толић, Катарина Божовић, Душица Станкић, Катарина Јовановић, Наташа Буха. Обука за запослене је бесплатна, а сваки учесник добија потврду о савладаном програму стручног усавршавања од јавног интереса у трајању од 16 бодова.

Аутори програма су Весна Картал, мр Мирјана Илић и др Душан Станковић, а организацију и реализацију програма остварује Удружење пословних жена Србије. Садржај обуке обухвата следеће тематске области:

Предузимљивост и оријентација ка предузетништву,

Ученичка задруга као модел предузетништва,

Развијање предузетничког пројекта и

Пројектни портфолио.

Свака школа чији наставници похађају обуку, добиће и Водич за оснивање ученичких задруга, који се израђује за потребе овог пројекта. Најбољи примери добре праксе предузетничких пројеката које школе буду израдиле након обуке, биће објављени на порталу www.skolskopreduzetnistvo.rs, као и на порталу Владе Републике Србије „Србија ствара” www.serbiacreates.rs.

АЛБУМ са фотографијама

Примена индивидуализоване, проблемске, програмиране и егземпларне наставе

У нашој школи, 21. децембра 2018. године, одржан je семинар Примена индивидуализоване, проблемске, програмиране и егземпларне наставе у школи. Организатор програма је Центар за образовање и професионални развој, а аутори Бојан Грујић, дипломирани педагог (Школа креативних вештина) и Марина Пејчиновић, мастер академских студија другог степена (ОШ Бранко Радичевић, Штаваљ). Реализатор програма био је Бојан Грујић, дипломирани педагог. Општи циљеви семинара су: оспособљавање наставника да применом различитих типова наставе и њиховим комбиновањем успешно решавају постављене образовно-васпитне проблеме и захтеве савремене наставне праксе. Специфични циљеви: подстицање и оспособљавање наставника за коришћење индивидуализоване, програмиране, проблемске и егземпларне наставе, на увођење иновација у образовном-васпитном раду, на комбинацију наставних система (типова наставе); подстицање и оспособљавање наставника на квалитетно управљање једноразредним и комбинованим одељењем у оквиру различитих модела методичке организације часа; оспособљавање наставника, да припреми и организује наставу која подстиче креативност ученика и води до ефикаснијег учења. Трајање програма је један дан (8 бодова).