All for Joomla All for Webmasters
osmn@mts.rs
032 720 393

Бесплатни уџбеници за школску 2020/2021.

Предмети за које ће се финансирати набавка уџбеника за школску 2020/2021. годину су :

1) у првом циклусу основног образовања и васпитања, за предмете математика, српски језик/матерњи језик, свет око нас, природа и друштво и страни језик као обавезни предмет;

2) у другом циклусу основног образовања и васпитања, за предмете математика, српски језик и књижевност/матерњи језик, односно српски језик/матерњи језик, први страни језик, географија, историја, хемија, физика и биологија.

Право на доделу уџбеника остварују ученици:

           -          из породица корисника новчане социјалне помоћи,

           -          ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану

           -          ученици који образовно-васпитни рад не остварују по индивидуалном образовном плану, али имају потребу за прилагођавањем (увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат)

           -          ученици основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете у систему образовања и васпитања, који се у својим школама пријаве за доделу бесплатних уџбеника.

ОДЛУКА О ФИНАНСИРАЊУ НАБАВКЕ УЏБЕНИКА СРЕДСТВИМА БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ ("Сл. гласник РС", бр. 66/2020) 

Бесплатни уџбеници за школску 2019/2020.

Почиње пријављивање за доделу бесплатних уџбеника за ученике од првог до осмог разреда.  Пријаве се подносе у школи до 14. марта 2019. године. Бесплатни уџбеници ће бити додељивани за следеће категорије:

- социјално угрожени родитељи који поседују  решење да су примаоци новчане социјалне помоћи. Ово решење потребно је приложити одељењском старешини;

- ученици који у школу иду по индивидуалном програму (ИОП), односно деца са сметњама у развоју или инвалидитетом. Родитељи деце из ове категорије не морају да донесу потврду зато што податке школа већ поседује;

- ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом који образовно-васпитни рад не остварују по ИОП-у, али имају потребу за прилагођавањем (увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат). Родитељи деце из ове категорије не морају да донесу потврду зато што податке школа већ поседује;

- треће дете или свако следеће дете, а у случају да су прва два детета у систему образовања, потребно је одељењским старешинама донети уверење да су прва два детета у систему образовања.

Протекле школске године бесплатни уџбеници су додељивани само по једном основу и то не сви уџбеници, већ само одабрани уџбеници за сваки разред. После Одлуке Владе Републике Србије биће познати сви детаљи о којима ћемо благовремено обавестити ученике и њихове родитеље.

Прибор за ученике првог разреда

Потребан школски прибор за ученике првог разреда  у школској 2018/2019. години:

Српски језик: свеска А5 – линије (широке-уске)

Математика: свеска А4 – квадратићи

Свет око нас: свеска А4 – квадратићи

Музичка култура: свеска А5 – без линија

Ликовна култура: блок бр. 3

  • Графитне оловке (2)
  • Резач
  • Гумица
  • Фломастери
  • Дрвене бојице