All for Joomla All for Webmasters
osmn@mts.rs
032 720 393

Владе Дивац у посети Школи

 

Фондација Ана и Владе Дивац, у сарадњи са Амбасадом Сједињених Америчких Држава у Београду, а поводом 100 година кошарке у Србији, организовала је још један у низу догађаја „Малим корацима до великих звезда” на којем су легенде наше и светске кошарке ђацима и гостима у Горњем Милановцу пренели своја спортска и животна искуства. Кошаркашке госте дочекали су ученици, запослени, директорка школе Ивана Толић и председник Општине Горњи Милановац Дејан Ковачевић.

У петак, 15. септембра 2023. године у 13.00 часова у ОШ „Момчило Настасијевић”, кроз заједничку дискусију и кратак спортски догађај, присетили смо се важности спорта, тимског духа као и доприноса кошарке у нашој земљи у претходних 100 година, а саговорници су нам били Владе Дивац и Марко Мариновић који су разговарали са ученицима школе, поделили лична искуства и одговарали на многобројна питања ученика. Потом смо прешли у велику фискултурну салу где су девојчице и дечаци наше школе били у прилици да, пред пуним трибинама, са Владом одиграју кошаркашки меч.

АЛБУМ са фотографијама

Одлука о начину употребе мобилних телефона/смарт сатова и сл. уређаја

 

ИНТЕРНИ АКТ О НАЧИНУ УПОТРЕБЕ МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА, СМАРТ САТОВА И ДРУГИХ СЛИЧНИХ УРЕЂАЈА У ШКОЛИ И ШКОЛСКОМ ДВОРИШТУ

На основу члана 126. ст.4. тачка 18. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“бр. 88/17, 27/18 -др.закони, 10/19, 6/20, 129/21) и дописа Министарства просвете број 601-00-00005/2023-16 од 03.02.2023.г. у циљу превенције различитих облика злоупотребе електронских уређаја током образовно-васпитног процеса, директорка ОШ „Момчило Настасијевић“ Горњи Милановац, дана 23.08.2023. године доноси:

О Д Л У К У

О НАЧИНУ УПОТРЕБЕ МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА, СМАРТ САТОВА И ДРУГИХ СЛИЧНИХ УРЕЂАЈА У ШКОЛИ И ШКОЛСКОМ ДВОРИШТУ

I         Овом одлуком уређује се начин употребе мобилних телефона, смарт сатова и других сличних уређаја од стране ученика, запослених и родитеља односно других законских заступника ученика и трећих лица у ОШ „Момчило Настасијевић“ у Горњем Милановцу за време трајања часова и свих одмора током наставног дана, у школи и школском дворишту.

II      Ученици, запослени, родитељи односно други законски заступници ученика и трећа лица мобилне телефоне, смарт сатове и друге сличне уређаје могу користити искључиво у време и на начин којим се не ремети настава и процес рада у школи. Ученици искључиво уз сагласност предметног или дежурног наставника, психолога или педагога школе.

III   Позивају се сви запослени на самодисциплину у поштовању и поступању у складу са одлуком.

IV   Обавезују се сви запослени да контролишу ученике, друге запослене и родитеље односно друге законске заступнике ученика као и трећих лица на поштовање и поступање у складу са овом одлуком.

V Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а почиње да се примењује од 01.09.2023. године.

О б р а з л о ж е њ е

На основу дописа Министарства просвете број 601-00-00005/2023-16 од 3.02.2023.године и члана 126. став 4 тачка 18. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“ бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19, 6/20 и 129/21) директорка школе је на седници Савета родитеља ОШ „Момчило Настасијевић“ одржане дана 6.07.2023.г. изнела Предлог да се ученицима , запосленима и родитељима односно другим законским заступницима ученика, као и трећим лицима у школи, од следеће школске године, интерним актом, уреди начин употребе мобилних телефона, смарт сатова и других сличних уређаја у школи и школском дворишту у току наставног дана. Предлог директорке школе усвојен је једногласном одлуком свих присутних чланова Савета родитеља. На седници Школског одбора одржаној дана 6.07.2023.године, чланови Школског одбора упознати су са наведеним Предлогом директорке школе и Одлуком Савета родитеља. Школски одбор је једногласно донео Одлуку којом се усваја Предлог директорке школе о доношењу Интерног акта о начину употребе мобилних телефона, смарт сатова и других сличних уређаја у школи и школском дворишту, за време трајања часова и свих одмора током наставног дана. Примена акта односно начин употребе мобилних телефона, смарт сатова и других сличних уређаја се односи, како на време док су ученици у учионици током часа, тако и на време које ученици проводе на одморима или у периоду када немају час. Ученицима није забрањено да мобилни телефон или смарт сат држе у торби/ранцу, али он мора бити искључен.

Сваком ученику ће бити омогућено да се јави родитељима уколико за то буде било потребе, са службеног телефона школе 032/720-393.

За кршење ове Одлуке Школа ће предузимати следеће кораке:

Уколико ученик први пут прекрши ову Одлуку и употреби мобилни телефон, смарт сат или други слични уређај у школи или у школском дворишту, исти ће му се одузети и предати педагошко-психолошкој служби или директорки школе. Одељењски старешина ученика покреће поступак појачаног васпитног рада према ученику и позива родитеља/старатеља да у договореном термину са педагошко-психолошком службом или директорком школе, дође да преузме телефон.

Уколико ученик други пут буде прекршио ову Одлуку и употреби мобилни телефон, смарт сат или други слични уређај у школи или школском дворишту, телефон му се, као у претходном случају одузима, а против ученика ће се повести одређене васпитно -дисциплинске мере (укор одељењског старешине и смањење оцене из владања) Одузети телефон се предаје педагошко – психолошкој служби или директорки школе.

Само у изузетним ситуацијама, уз претходну најаву наставника, може се дозволити употреба мобилног телефона, смарт сата или другог сличног уређаја када је то коришћење у функцији учења.

Овом Одлуком обавезују се сви запослени да контролишу спровођење ове Одлуке и поступају у складу са наведеним. Наставном особљу се дозвољава употреба мобилног телефона на часу само ради уписивања часа у ес Дневник, сумативно или формативно оцењивање, као и евидентирање одређених бележака о ученику и у друге намене се не сме користити. Ненаставном особљу се дозвољава употреба мобилног телефона, смарт сатова и других сличних уређаја само у просторији намењеној за њихов одмор, односно када их не гледају ученици или трећа лица и тиме не ремете примену ове Одлуке.

Наставничко веће школе, упознато је са доношењем Одлуке о начину употребе мобилних телефона, смарт сата или другог сличног уређаја у школи или школском дворишту, на седници одржаној дана 23.08.2023. године.

                                                              Директор школе,

Ивана Толић   

Почетак нове 2023/2024. школске године

 

Нова школска 2023/2024. година почиње у петак, 1. септембра 2023. године. Прво полугодиште започећемо на следећи начин:

- сви ученици похађају преподневну смену

- наставу ћемо реализовати у предметним кабинетима за старије разреде, а у одељењским учионицама за млађе разреде

- часови почињу у 7.30 и трају 45 минута (сем првог наставног дана, када ће трајати 35 минута, због "нултог часа" одељењског старешине)

- целодневна настава почиње у 7.00 и траје до 16.00 часова

први разред - пријем и прозивку ученика 1. разреда учитељице ће приредити 1. септембра у малој фискултурној сали, од 10.00 часова.

пети разред - прозивку ученика 5. разреда одељењске старешине ће обавити 1. септембра у школском дворишту, од 7.30 часова (велики ученички улаз)

- Школска кухиња - ученици би требало првог дана да се изјасне код својих учитељица/наставника да ли ће користити школску кухињу. Детаљније информације о цени и почетку рада школске кухиње можете погледати у следећем чланку.

- Наставне суботе: 16. септембар (распоред часова за четвртак) и 7. октобар (распоред часова за петак).

- У уторак, 7. новембра, наставу ћемо реализовати по распореду часова за четвртак.

Календар рада за школску 2023/2024.

- Списак уџбеника за све разреде - преузми

- Распоред звоњења за све разреде

 Одлука о забрани коришћења мобилних телефона/смарт сатова и сл. уређаја

mobilni zabrana

TIMSS 2023 истраживање у нашој школи

 

Међународно испитивање постигнућа ученика и поучавања у математици и природним наукама (TIMSS – Trends in International Mathematics and Science Study) у четвртом разреду основне школе реализовано је данас, 3. маја 2023. године у нашој школи у изабраном одељењу 4/1. 

TIMSS 2023 је важно истраживање за образовни систем у Републици Србији јер се њиме прате: 

а) постигнућа ученика из математике и природних наука на националном, регионалном и међународном нивоу; 

б) квалитет наставе и учења;

в) циљеви остварености глобалних циљева за одрживи развој (SDG) у области образовања које је дефинисао УНЕСКО (2030).

 

TIMSS 2023 реализује се у потпуно дигиталном облику. Ученици су на рачунарима у школском окружењу радили један тест који се састоји из два дела: математике и науке, а потом су попунили упитник за ученике. Директор школе, учитељ узоркованог одељења и родитељи ученика који учествују у тестирању такође попуњавају онлајн упитник. 

Током припреме и реализације тестирања школа има подршку тима из Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања. 

Носиоци TIMSS 2023 истраживања су Министарство просвете, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања и Међународна асоцијација за евалуацију образовних постигнућа (The International Association for the Evaluation of Educational Achievement – IEA) из Холандије.

 

АЛБУМ са фотографијама

 

У сусрет TIMSS 2023 истраживању

 

Наша школа је једна од 160 школа које су одабране да буду део једног великог међународног истраживања TIMSS 2023. Ово је шести пут да наша земља учествује у истраживању које мери постигнућа ученика и поучавања у математици и природним наукама у четвртом разреду основне школе (Trends in International Mathematics and Science Study).
 
У складу са процедурама истраживања, у одабраном одељењу 4/1 родитељски састанак су одржале Сања Глишовић Костић, координатор истраживања за нашу школу и одељењски старешина одабраног одељења мср Љиљана Грујић како би се родитељи ученика упознали са самим истраживањем, процедурама и активностима које нас очекују у наредном периоду.
 Poster TIMSS 2023 SRB